Ma 2024. március 04., hétfő, Kázmér napja van. Holnap Adorján és Adrián napja lesz.

Szavazás

Te hogyan várod leghelyesebben Krisztus eljövetelét?
 

Lelki élet

Keresztény tabuk

News image

  Nem csak a keresztényeknél, hanem más vallásoknál is megfigyelhető, hogy vannak témák, amiről erkölcstelenség...

Bővebben

Az ige

News image

Keresztény gyülekezetben igen gyakran használt szó, az „ige”. A Biblia szavait nem csak a...

Bővebben

A mi Bibliánk

News image

Már meg sem lepődök, amikor egy állítólagos istenhívő ember a Biblia hitelességét, tartalmát vonja...

Bővebben

Keresztény csapda

News image

Minden vallásnak megvan a maga gyengesége. Vannak olyan vallások, amelyek a kereszténységnél jóval több...

Bővebben

More in: Lelki utak, Téveszmék, Bizonyosságok, Gyógytanácsok, Ördögi játékok

Egészség

A gyógyító megbocsátás

News image

A legtöbb ember fejében a megbocsátás szó kapcsán olyan ember jut eszébe, akire haragszik,...

Bővebben

A gyógyító ima

News image

Amikor az ember megbetegszik, gyakran Istenhez fordul segítségül. Van, akinek meghallgattatik és van, és...

Bővebben

Lélek szerinti gyógyulás

News image

A lélek szerinti gyógyulás a legnemesebb, mivel nemcsak a test gyógyulását idézi elő, hanem...

Bővebben

A test szerinti gyógyulás

News image

Ha egy test megbetegszik, a gyógyulásra igen sok lehetősége van. Lehetőség van lélek szerinti...

Bővebben

More in: Lelki egészség, Testi egészség

Életmód

Az ünnep

News image

Napjainkban a naptár minden egyes bejegyzésére jut egy, vagy több olyan dolog, amelyről az...

Bővebben

Feng Shui ítélete

News image

Az ember egykor szabad volt és éppen ezért boldog is. A (fél)tudás tette rabbá és...

Bővebben

21 nap

News image

Első indiai utam során történt mindaz, amit elmesélek Nektek. Remélem, hogy hasznos tapasztalat lesz mindannyiótoknak,...

Bővebben

Hajfestés

News image

Naponta találkozom olyan reklámokkal az utcák plakátjain, a kirakatokban, a médiában, amelyek különböző hajfestési technikákat...

Bővebben

More in: Táplálkozás, Sport, szabadidő, otthon, Munka, hivatás, Szépségápolás

Kapcsolatok

A párkapcsolatok sikere

News image

A hamis próféták szerint egy párkapcsolat sikerét a horoszkóp határozza meg, akkor lehet tartós,...

Bővebben

A „keresztény hódítás”

News image

A cím természetesen új fogalom a keresztény szótárban, valójában azt akarja sugallni, hogy miképpen...

Bővebben

Szexuális védelem

News image

Sok hívő ember számára okoz kételyt, hogy eldöntse, bűn-e a szexuális életben a védekezés. Ebben a...

Bővebben

Társkeresés

News image

Tegnap nézem a Fókuszt a TV-ben és számomra nem megdöbbentő hír hangzik el. Magyarország legnagyobb...

Bővebben

More in: Közösségek, Párkapcsolatok, Felebarátság, Család

Napi bölcsesség

Ha arra születtél, hogy önmagadat ünnepeld, s emlékezz mulandó dolgokra, a halál fia vagy. Ha pedig Istent ünnepled és az Ő örökérvényű bölcsességeire emlékezel, élni fogsz, s örömed nagyobb lesz azoknál, akik önmagukat ünneplik.

Napi dilemma

Minden nap eldöntheted, hogy egy konfliktusban a gyermeki fájdalom és az önsajnálat vezessen, vagy a megoldást, kiengesztelődést kereső nagykorú szellemiség.

Kárhozottak PDF Nyomtat Email
Írta: Administrator   
2011 május 10. (kedd) 06:44

Vannak emberek, akik az igazságot kutatják és publikálják, mégis a kárhozottak közé tartoznak, mert magukra vonják Isten átkát. Természetesen a bűnük nem az igazságkutatás, hanem az, hogy saját kutatásaik között kialakult véleményükkel tagadják az igazságot és véleményükkel embertömegeket vezetnek le a helyes útról.

Közülük többen azt állítják magukról, hogy Istenhívők, azonban folytonos kételkedésük vezeti őket arra, hogy kutassanak és prófétáljanak az igazság ellen. Persze nem tudják, mit cselekszenek, ha megkérdezed tőlük tetteik okát, akkor megtudhatod, hogy cselekedeteiket ők is az emberiségért hajtják végre.

Az ilyen emberek az Isteni tanításokat hamis magyarázatokká alakítják, a szentkönyvek szereplőinek származását és szándékát félremagyarázzák és ezt mindenféle csúsztatásokkal bizonyítják, sőt egyesek attól sem riadnak vissza, hogy a Sátán szerepét Isteni magasságokba emeljék.

A hamis információáramlatban találsz UFÓ magyarázatokat. Vannak, akik az UFÓ-k eljövetelével magyarázzák a világvégét. Bár élőlények léteznek a Földön kívül is, azonban egyrészt rájuk is vonatkoznak az Isteni törvények, másrészt az embert ennek a ténynek az igazsága, vagy hamissága nem befolyásolja az ember küldetését. A magyarázatok azonban tökéletesen alkalmasak arra, hogy az embert bűnre vigyék. Vannak közösségek, akik nem Istenben, hanem Szíriuszi testvéreikben hisznek, amely bőven kimeríti a bálványimádás fogalmát. Ugyanakkor híveik nyilvánvalóan bizonyított hazugságaik ellenére sem rendülnek meg ragaszkodásukban. Az ószövetség prófétái, Jézus és az apostolok is az emberfia eljöveteléről adnak kinyilatkoztatást. Aki pedig Jézust, az apostolokat és a szentírást hazuggá teszi, az kárhozott a kárhozottak között.

Egyes emberek Jézus származásának kutatásával kerültek a kárhozottak közé. Azt híresztelik, hogy a megváltó nem zsidó, hanem pártus herceg volt. Ezt a tényt ráadásul Jézus szavaival igazolják: „"Az én királyságom nem e világból való." (Márk 10,42). Persze, az írástudókon és a hitetleneken kívül minden ember tudja, hogy az Isten országáról van szó, de azt kevesen, hogy az ilyen állítás azért okozza az ember vesztét, mert ezzel az ember kétségbe vonja Jézus Krisztusi mivoltát. Ugyanis, ha nem igaz, hogy Jézus Dávid utóda, és nem igaz, hogy „Vesszőszál hajt majd Isai törzsökéről hajtás sarjad majd gyökereiről…”, akkor nem Jézus a messiás. Márpedig Jézus is kijelentette, hogy „Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag.”.  Aki pedig Jézust és a szentírást hazuggá teszi, az kárhozott a kárhozottak között.

Egyes tanok nem kevesebbet állítanak, minthogy megtalálták néhány bibliai tanítás tartalmát. Például azt állítják, hogy az Orion csillagkép pontos mása van leképezve a piramisokban, s néhány pilisi erőhelyen. Szerintük ez az értelme a "ami lent, úgy fent is" tanításnak. A félrevezetés itt is nyilvánvaló, s bár nem tudják, mit cselekszenek mégis tömegeket sikerült megtéveszteniük. Az eredeti tanítás igen nagy, az ember számára szinte felfoghatatlan bölcsességet takar a teremtés fraktálszerkezetéről. A zsidók szentkönyve a Talmud nem kevesebbre, mint illúzióra tanítja híveit. Azt tanítja, hogy feltételezz mindig jóindulatú dolgot a másik emberről. A biblia ezzel szemben két bölcsességet állít: „Legyetek nyíltak”, illetve a másik: „Ne ítélj képmutatóan”. Ez a kettő kizárja az illúziót, azonban a Talmud tanítása nem. A „legyetek nyíltak” többek között azt jelenti, hogy ne feltételezz semmit, amíg nem szerzel információt. A „ne ítélj képmutatóan” pedig azt, hogy olyan dolgot ne ítélj el másban, amit te is elkövetsz.

Vannak „felvilágosult” emberek, akik valamilyen hatalmas belső utazás során rájöttek, hogy a Sátán önszántából foglalta el a sötétség angyala helyet. Valójában nagyon szereti az embert, és ő is nagyon sajnálja, hogy az embernek szenvednie kell. Az ilyen tanításokat és tanítójukat messzire kerüld el, mert, ha megérint a szellemiségük, könnyen magukkal ránthatnak a bukásba. A Sátán lényege az igazság és a szeretet elleni lázadás. Az emberben ez kettőség formájában jelenik meg. Ugyanakkor, azok az emberek, akik az ilyen tanításokat elhiszik, meghazudtolják Isten kinyilatkoztatásait, amelyet az ószövetségben és az újszövetségben tett:

„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, a kik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.”

„És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének…”

Ugye, érted! Ha a megtévesztés Isten akarata szerint lenne, akkor miért akarná kárhoztatni a sötétség képviselőit. Aki pedig Isten igéjét és a szentírást hazuggá teszi, az kárhozott a kárhozottak között.

Nagyon sok példát tudnék felhozni, hogy megértsd, milyen a megtévesztés természete. Most inkább arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ne higgy mindenféle jól hangzó, csúsztatások árán bizonyítékokkal alátámasztott tanoknak. Ezek báránybőrbe bújt farkasok, mert ők is Isten nevében jönnek eléd, azonban ha eszel kenyerükből, te magad is kárhozott leszel. Egyél a bárány kenyeréből, s a lélek elvezet az igazságra. Háború folyik a földön. Nem test-test ellen, hanem szellem-szellem ellen. Isten és a bárány szelleme küzdelmet folytat az emberek lelkekért a Sátán és követői ellen. A Sátán követői azonban nem tudják, hogy ők követők, csak tetteik gyümölcséről ismerni meg őket. Akik azonban választottak, előbb-utóbb felismerik, hogy a hamis tanok kitől származnak.

 

Utolsó frissítés: 2011 május 28. (szombat) 13:06
 

Napi figyelmeztetés

Óvakodj az Istentagadó emberektől. Aki az igazságot tagadja, hogy mondhatna néked bármit is, ami igaz. Egy hívő ember a nem tudását Istentől vett hittel pótolja, így kétely nélkülivé válik. Egy hitetlen a nem tudását feltételezésekkel és általánosításokkal pótolja, sokan attól sem riadnak vissza, hogy hazudjanak saját "igazuk" bizonyítására.

Téves mondások

Előbb megtanítom neked, hogy milyen gonosz vagy, azután megtanítom neked, hogyan válhatsz szentté. Ezt azért teszem, hogy soha többé meg ne tévesszen senki. Aki ismeri a gonoszt és ismeri azt, ami szent, mindent tud az életről.