Az ima Nyomtat
Írta: Administrator   
2011 május 10. (kedd) 10:51

Az embert sokféle élethelyzetbe keverhetik saját vágyai, félelmei és döntései, amikor pedig az egójának nem tetsző dolgot tapasztal útja során, Istenhez imádkozik segítségért. Sajnálatos módon, a legtöbb ember Istennek való kapcsolata ki is merül abban, hogy rendszeresen kér valamit imáiban. Ez a cikk értük íródott.

 

 

Az ima eredetileg az imádság szóból származik, így gondolom mindenkinek egyértelmű, hogy nem elsősorban a kérés jellegű kommunikáció eszköze, hanem az Isten imádaté. Az ember az ima által képes betölteni a tíz parancsolat első törvényének egyik részét, hogy „csak istenedet imádd”. Isten nevének imádattal és hálával történő emlegetése igen komoly tudatváltozást hozhat létre az emberben és az ilyen jellegű ima közelebb viszi az embert Istenhez, csökkenti az elválasztottság érzetet. Nincs módszere és természetesen csak az őszinte imádatnak van ilyen hatása. A Krisna hívők „Hare Krisna” kifejezéssel fejezik ki imádatukat Isten felé, a keresztény embereknek is adatott ilyen imádatot kifejező mantra: „Szent, szent, szent az Úr”. Közel van az idő, pár hónap és megismerhetitek ennek az imádatnak az erejét! Futótűzként fog végig vonulni a lélek az Istenben hívőkön.

A lélek nem ismerői azt javasolják a halálukon lévő emberekhez, hogy imádkozzanak Istenhez kegyelemért. Én azt javaslom minden embernek, ha eljön az óra, hogy menni kell, eszébe ne jusson csak kérni, ehelyett bánja meg minden bűnét és kezdje folyamatosan imádni az Istent. Boldog az az ember, aki Isten nevének a dicsőítésével a száján hal meg. A bálványok közt felnevelkedett emberek javasolják, hogy a vég idején gyertya és kereszt társaságában imádkozva kérd Isten segítségét, azonban én óvnálak a bálványimádattól, ehelyett azt javaslom, mind a haldoklók esetében: tarts bűnbánatot és dicsőítsd az Istent. Ez segít rajtad, a bálványok nem.

Természetesen beszélnünk kell az ima másik, az emberek számára fontos aspektusáról, a kérésről. Az emberek szeretik a sok beszédet, pedig a megváltójuk arra tanította őket, hogy „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok!” Remélem, egyszer minden ember megérti, hogy egy hittel elmondott ima többet ér ezer hitetlenségben elmondott versikénél, illetve azt is, hogy nem hiába a „Mi atyánk” kezdetű ima tanításánál mondta ezt a megváltó, hiszen ez az ima az ember minden óhajának teljesítésére elegendő. Aki nem ismeri a lélek útjait, természetesen kitalál minden egyéb imádságot, sőt mai „nagy”, de tehetségtelen tanítók újakat is találnak ki, bízva abban, hogy nevük fennmarad általa, de ez csak megtévesztés. Jézus imája az ember minden szenvedésére képes választ adni. Szándékosan nem részletezem, hogy miért, mert az írástudó, de lélek nem ismerő emberek sablonok alapján akarnának új imákat költeni.

A kérés jellegű ima egy-egy aspektusára azonban felhívnám a figyelmet. Minden kérés jellegű ima velejárója, hogy az emberi tudatot nyitottá tegye a kérés tárgyának befogadására. Magam is sok embernek hívtam fel a figyelmét, hogyha imádkozik valamiért, legalább legyen nyílt annak befogadására. Aztán, amikor elment mellettük a lehetőség, akkor ismerték fel (gyakran a figyelemfelhívásomra), hogy éppen ezért imádkozott. A megváltó felhívta a figyelmét az embernek: „Kérjetek és adatik néktek”, azonban figyeljetek arra is, hogy amit kaptok, el tudjátok fogadni. Aki egynél több vasat tart a tűzben, hitrendszere nem letisztult arra is ügyeljen, hogy amikor kér, épp a kettősége miatt előfordulhat, hogy egy másik irányból veszteség érheti. Példának okáért, aki boldogságot kér, ne csodálkozzon, ha anyagi veszteségek éri, hiszen Isteni tanítások szerint a boldogtalanság egyik oka épp az anyagiakhoz való ragaszkodás.

Isten maga az igazság, a szeretet, a béke, és az erkölcs. Ha olyat kérsz, amely ezekkel az elvekkel ellentétes, azt az ördög fogja teljesíteni, de akkor a lelkedre is számot tart. Ezért ha rám hallgatsz, soha nem kérsz olyat, ami egy másnak árt. Boldog az az ember, aki nem anyagi javakat kér, hanem n lelki kincseket, mert az ember a nehézségek közepette is az Isten útját járja.

Sok ember nem képes imádkozni, mert akkora bűntudata van, hogy nem mer Isten elé állni és kérni tőle. A betegeknek van szüksége, az nem lehet igazság, hogy amikor épp lelkű vagy, azért nem állsz Isten elé, mert nincs mit kérned, amikor pedig fáj a lelked, akkor azért nem, mert bűntudatod van. A bűntudat az ördögtől van, még inkább indokolt az Istennel való kapcsolat.

A minap egy érdekes történetet halottam. Egy tizenéves fiú arról panaszkodott, hogy pesti lakos lévén a lakóhelye szerinti plébániában tanul egyfajta gyónási szöveget, majd amikor egy családi esemény miatt vidékre utazott és ott gyónt, a helyi plébános folyton kijavította az ő szövegét arra a szövegre, amelyet a plébános tanított a helybelieknek. Óvakodjatok az efféle pásztoroktól, mert mérgezik a lelketeket. Nem a szöveg fontos, hanem az őszinteség. A saját szavaiddal is gyónhatsz, tarthatsz bűnbánatot, a saját szavaiddal is dicsőítheted Istent és a saját szavaiddal is kérhetsz. A lényeg, hogy tedd azt őszintén, alárendelve magadat az Úrnak. Isten és az ember kapcsolatát nem határozhatja meg semmilyen intézmény, csak te magad. Papok és tanítók utat mutathatnak neked, de nem kötelezhetnek semmire. Neked kell döntened arról, hogy elfogadod-e a tanítást vagy sem. Ha elfogadod, és a szerint cselekszel, akkor is ugyanolyan közel lehetsz Istenhez, mintha nem fogadod el, és a szerint cselekszel, mert Istennel egyetlen dolog tart egységben az igazság.

Összefoglalóan tehát az imával kapcsolatban az alábbiakat érdemes megszívlelned:

  • Dicsérd az Urat, amikor csak teheted, akkor is, ha bajban vagy.
  • Ne szaporítsd a szót, inkább hittel imádkozz, mint sokszor.
  • Tudd felismerni és elfogadni azt, amit az imáid folytán kapsz.
  • Isten akkor is szeret, ha a legnagyobb bűnt követted el, ha szándékodban áll változni, bűneid megbocsáttatnak, kérd bátran a megváltást.
  • Imáiddal tiszteld az Istent és ne kérj tőle olyat, amellyel megsértené saját természetét (igazság, szeretet, béke, erkölcs).
  • A „Mi atyánk” minden emberi szükségletre alkalmas ima, de imádkozás közben bátran használd a saját szavaidat, Isten az őszinteségedet értékeli, nem a sablonos szövegeket.

Arról ismerni meg, hogy az ember az erkölcs útját járja, ha egyre kevesebbet kér Istentől, de egyre többet dicsőíti az Ő nevét. Akinek e világon nincs fontosabb, mint az igazság, a szeretet, a béke, az nem ragaszkodik anyagi világ dolgaihoz jobban, mint ezen aspektusokhoz, így kérései előbb lelki kincsekre, majd ha azokat megkapta, a felszabadulásra vonatkoznak. Amikor pedig megszűnik az emberben a kérdőjel, megszűnik a létszomj és megvalósul az, amire az emberiség mindig is vágyott, visszakerül oda, ahonnan kiesett. Attól a naptól fogva pedig hűen őrizni fogja ezt az egységet úgy, mint az angyalok: Isten dicsőítésével!

 

Utolsó frissítés: 2011 május 28. (szombat) 12:43