Az ige Nyomtat
Írta: Administrator   
2011 július 24. (vasárnap) 11:04

Keresztény gyülekezetben igen gyakran használt szó, az „ige”. A Biblia szavait nem csak a keresztények, hanem például a zsidók is szentként tisztelik. Igaz ők, csak az ószövetség írásait. Ebben a cikkben az igével kapcsolatos téveszméket szeretném eloszlatni.

Sok kereszténytől hallom, hogy az a tanítás, amely nincs benne a Bibliában, az nem lehet igaz, mert a ige az egyetlen igazság. Aztán amikor akár a saját szavaimat az igével adatolom, akkor szememre hányják, hogy „akkor miért nem igével tanítod?”.

Kezdetben a zsidó nép számára csak Mózes könyvei álltak rendelkezésre. Izrael fiainak abból kellett erkölcsi életet élniük. Aztán jöttek kisebb-nagyobb próféták, akiknek szavait szintén lejegyezték. Ezek a próféták bűnt követtek-e el, hogy nem Mózes szavait idézték folyton? Aztán a következő próféták vajon bűnt követtek-e el azzal, hogy nem feltétlenül idézték akár Mózes, akár az előző próféták igéit? Vajon Krisztus bűnt követett-e el, hogy nem, vagy ritkán idézte az őt megelőző próféták igéit? És az apostolok? Pál apostol követett-e bűnt el azzal, hogy még Jézus igéit sem nagyon idézte, hanem saját szavaival térítette az embereket. Mindezek által a magyar Bibliák egészen biztosan nem ugyanazon szavakat használják, mint az eredeti szöveg, hiszen aki fordított már szöveget, tudja, hogy a nyelvi különbségek miatt nem mindig lehet tartani a nyelvi azonosságot. A fordítók arra törekednek, hogy a fordítás után a leírt kép, vagy tartalom maradjon ugyanaz. Ez nem csökkenti a magyar Biblia értékét.

Értsd, mit akarok mondani! A Biblia valójában nem egyszerre keletkezett, még ha a könyvnyomtatás kezdetén egyszerre is adták ki nyomtatott formában. Isten és a lélek ismerete nem abban rejlik, hogy valaki kívülről fújja-e a korábbi tanítok szavait, hanem abban, hogy megérti-e azokat. Ha megérti, és képes befogadni azt, akkor úgyis mindegy milyen módon képez mondatokat a tudásból, ha pedig nem érti meg, vagy nem képes befogadni, akkor az ige puszta ismerete nem segít rajta. Sőt, az ige ítéletet hoz fejére, hiszen ismeri a törvényt az ember, de nem követi azt, akkor mindaddig, míg ez fennáll, kettősségben van.

A Bibliában egyfajta csoportosítás szerint háromféle tartalmat találhatsz. Az egyik a lelki tanítások. A végső valóságról és annak eléréséről szóló ismeret. Egyfajta útmutató, hogy az Istenben felszabadulásra törekvő embernek legyen mankója az igazság keresése közben. Nem segít egyetlen hitetlen embernek sem, aki az igazságot nem kutatja és nem törekszik arra, hogy felismerje azt, hogy ő nem mulandó test, hanem örökkévaló szellem. A másik tartalom a próféciák. Valójában Isten akaratát fejezik ki, így ezek tekinthetők Isten igéjének. Aki nem veszi őket komolyan ellenáll az egyetemes erkölcsi rendnek, és az ilyen ember bukását okozza. Valójában itt sem a szavak fontosak, hanem a kép, amit lefestenek. Több eset is van a Bibliában, hogy különböző próféták ugyanarról a jövőről prédikáltak, mégis más szavakat használtak a próféciák során. A harmadik tartalom a „történetek”. Látszólag hasztalan információkat tartalmazó szavak, azonban két dologra mégis igen alkalmasak. Az igazság keresésben kezdő emberek számára adnak erkölcsi mintákat, illetve ellenőrizhetők általuk a próféciák hitelessége (hogy valóban megtörténtek).

Nem beszéltem a próféták és a te képzetbeli különbségeidről. A példának okáért hiába idézed a szeretetről Krisztus szavait, ha te folyton a vonzódást, vagy a féltést akarod érteni alatta. Az ige valódi értelme csak az igazság keresése során kerül napvilágra. Aki ismeri az igét, de annak értelmét nem keresi meg, aki az ige valódi hitként történő megélését nem teszi mindennapos rutinná, annak az ige ismeret marad, az ismeret pedig nem szabadít fel, sőt néha büszkévé, gőgössé tesz. A hitben még nem teljes ember számára ugyanakkor hasznos lehet az ige szó szerinti ismerete, amikor gondolataiba beférkőzik az ördög, és olyan sugallatokat kap, amelyről biztosan tudja, hogy nem helyesek. Ilyenkor a jól megválasztott igével, képes száműzni a sötétséget. A „meg van írva….” Kezdetű mondatok és az odaillő, helyes igéhez való ragaszkodás megmentheti az embert.

Láttam embereket, akik az igét arra használták, hogy elvegyék mások még meglévő hitét is, láttam, hogy öntelet, önmagukat kereszténynek nevező emberek az igével porba tapostak embereket. Higgyetek nekem, hogy meg is lesz a jutalmuk. Isten katonája az igét nem arra használja, hogy másokban kételyt ébresszen, hanem arra, hogy elvegye azt. Aki isten igéjét éles kardként használja, de nincs meg benne Krisztus bizonysága, akinek lelke nem szelíd és alázatos, annak az ige az ellenségévé válik, mert ítéletet hoz rá, ha eljön az idő. Ti ezért az igét ne fegyverként használjátok, hanem arra, hogy gyarapodni tudjatok lélekben, és segíteni tudjatok más embereken is, ha szükséges. Arra használjátok az igét, hogy meg tudjatok felelni az ördögnek, ha jő a kísértés.

„Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni” /Ján. 16.12/ - így szól Krisztus igéje. Sem ő, sem korábban Jehova nem tanította a végső valóságot, mert azt test szerint élő ember nem képes befogadni. Így azt csak az az ember érheti el, aki keresi az igazságot. A fenti ige nem azt jelenti, hogy minden ismeret, amiről a Biblia nem ír, el kell fogadni, mert ezt az igét az ördög is igyekszik kihasználni, hogy megtévesszen sokakat. Ha az értelmedet használod, és legalább az ígéretet megvizsgálod, úgyis eldöntheted, hogy melyik tanítás szolgálja az igazságot és az örök életet, és melyik nem. Krisztus olyan korban, amikor az emberek még nem csak a szájukkal, de a tettükkel is hittek Istenben, az örök élet szűk ösvényét tanította. Aki test és energia szerinti dolgokat tanít neked, az biztos, hogy Krisztus ellensége, mert az örökkévaló lélek mentes e korlátoktól. Az ilyen ember mindegy hogyan idézi Krisztust, vagy a prófétákat, hazugságaihoz akar megerősítést az ige félreértelmezésével. Isten emberének azonban nem szükséges az igét ismételgetnie, mert az örökkévalóságról, Isten és a lélek mindenhatóságáról tanít, és nem a mulandóságnak, és a korlátoltságnak állít emléket.

Utolsó frissítés: 2011 július 24. (vasárnap) 11:16