Keresztény értékek Nyomtat
Írta: Administrator   
2011 május 10. (kedd) 06:04

Manapság, ha egy társadalmi csoport sikeres akar lenni, egyik legjobb módszer, ha a keresztény értékekre hivatkozik. A keresztény papságtól is képmutató kijelentések az ilyenek, hát még olyan politikai és egyéb szerveződésektől, akik minden nap szolgálják az ördögöt tetteikkel.

Meg van írva, hogy amikor eljön a teljesség, az is nehezen tartatik meg, aki igaz, hová lesz az, aki Istentelen, aki bűnös. Nem azért írom, hogy rongáljam a kereszténységet, hiszen magam is keresztény vagyok, hanem azért, hogy ébredj fel és vedd komolyan a szavaimat. Mik voltak az ősi keresztény értékek? Hadd emlékeztessek mindenkit, aki elfeledkezett róla, nem késő még, hogy megtérjen. Nem sorolom fel az összes törvényt, mert az túl hosszú lenne, inkább összefoglalókat írok róluk:

Szeresd Istenedet és felebarátodat, mint önmagad. A legfelsőbb törvény azt jelenti, hogy egyetlen embernek se árts az ő útján, ahogy a megváltó hirdette, még az ellenségedet is szeresd, különben mi lenne a te jutalmad. Mit jelent Istent szeretni? Azt, hogy igazul beszélek, igazul cselekszem, soha nem ártok az igazságnak. Azt, hogy békében élek, és szolgálom a békét minden emberben. Vajon melyik politikai erő tartja be ezt a törvényt? Amelyik a hatalomért az utcára hívja az embereket, megosztva ezzel a társadalmat? Amelyik pimaszul, és arcátlanul fricskázza egymást a parlamentben? Nem hiszem, és jobb, ha te sem hiszed.

A feltétel nélküli szeretet betöltése a szabadság. Csak az tud feltétel nélkül szeretni, aki mentes az anyaghoz és a testhez való mindenféle ragaszkodástól. Az őskeresztények inkább szétosztották vagyonukat a szegények között, mintsem hagyták, hogy az miatt megbotránkozzanak. Az egyház, aki aszerint támogat politikai erőt, hogy melyik támogatja őt anyagilag, vajon az igazság útját járja-e. Egy politikai erő, akinek szándékai az erkölcstelen gyarapodásról szólnak, vajon mit tud erről az őskeresztény értékről.

Az őskeresztények azt tanítják, hogy az igazságot követni kell akár a fájdalmon, vagy halálon át is. Ezért sokan vállaltak mártírhalált hitük miatt. Vajon a keresztényegyház –tisztelet a kivételnek, akik megtették-, akik úgy váltogatják hitüket, ahogy a zsinat éppen meghatározza, az követi-e ezt a törvényt? Melyik politikus adná életét azért, hogy a szegény embereknek jobb legyen az élete. Az ilyen elkötelezettség hiányába tart arrafelé az ország, amely a pusztulásba vezet.

Az őskeresztények a legkisebb kettősség (legkisebb ellenállás) elvén éltek. Hirdették azt, hogy akinek ereje van, ne házasodjon, hogy minden idejét imádkozásra tudja fordítani, akinek nincs ereje, annak pedig jobb, ha házasodik, hogy elkerülje a paráznaságot. Elfogadták a húsevést és a vegetáriánus életmódot is, azzal a feltétellel, hogy mindkettőt Istenért kell tennie az embernek, hogy nehogy megbotránkoztassák egymást. Az az egyház, aki tiltja a házasságot, nem sérti-e meg ezt az értéket? Nem adja-e át papját a gonosznak, akinek nincs ereje megtartóztatni saját szexuális vágyait?

Az apostolok azt tanították, hogy társaságban senki ne szaporítsa a szót, ne vitatkozzon még Istenről sem, mert a felesleges vita átadja az embert az ördögnek. Azt tanították, hogy mindenki hallgassa meg a másikat, miután megmérte annak szavait, tegye magáévá azt, amit mond. Vajon az egyházak és a politika, sőt egyéb közösségek megtartják-e ezt a törvényt. Láttam kisebb közösségeket, ahol folyamatosan vitatkoznak: a biblia tanításait állítják egymással szembe ahhoz, hogy saját igazukat bizonyítsák. Nem tudják, mit cselekszenek, mert a biblia kettősség nélküli, az ember nem tudása teszi polaritássá. A parlamentben folyó értelmetlen, az emberi kicsinyességtől nem mentes viták keresztény értékek? Nem hiszem, és jobb, ha te sem hiszed.

A fenti példákból talán jól látszanak a keresztényértékek:

  • A helyes hit: Hinni Istenben (szeretetben, békében) és bátran követni az igazságot nehézségeken, vagy akár a halálon át is.
  • Képmutatás nélküli szeretet: Szeretni (nem ártani) minden embert, az ellenséget is, nem azért mert kapok tőle valamit, hanem azért, mert ők is Isten teremtményei. Istent pedig akkor szeretem, ha szeretek mindent, ami tőle van.
  • A nemes cél: Az abszolút igazság és szeretet keresése. Elengedni az anyaghoz és a testhez való minden ragaszkodást, mert az ördög a test vágyain keresztül kísérti az embert.
  • A módszer: A legkisebb ellenállás mentén élni. Nem kísérteni és ellenállni a kísértésnek, megtagadni a bűnt.

Ha egyszer megismered a végső valóságot, akkor arra is rájössz, hogy ezek az értékek egyetlen egy értékben összefoglalhatók: Az élet tisztelete. A vágyakkal és félelmekkel élő emberek a pusztítás démonait szolgálják, hisz vágyaik betöltéséhez, vagy félelmeik tompításához olykor pusztítani kell más emberek lelki világát (önbizalmát, hitét, stb.), szélsőséges esetekben testét is (testi erőszak, gyilkolás, stb.). A keresztény ember azonban Jézusban leledző hite miatt szolgálja az életet:

  • Szembeszáll a pusztítás démonával, elveszi mások kételyeit, gyógyítja a lelket, gyógyítja a testet.
  • Szembeszáll a tudatlanság démonával, hirdeti Isten dicsőségét, a megváltás misztériumát a földön, hogy minden ember megismerje az Urat.
  • Szembeszáll a kísértés démonával, hitet és bizonyságot ad, a hitetlenkedőknek, személyes példát mutat az erkölcsből.
  • Szembeszáll a fájdalom démonával. Állhatatos és kitartó, Isten iránt hű marad mindörökké, akkor is, ha megsértik, megalázzák.
  • Szembeszáll a halál démonával. Bátran vállalja a halált és tudja, hogy az igazság feltámasztja, ahogy egykor a megváltót is feltámasztotta. Akkor viszont örök élete lesz és mennye teste, amelyet gonosz nem illethet többé. Örökrész a boldogság, amelyre Isten hívta el őt.

Nem keresztény érték a bálványimádás, a vallási viták, az érzelmi vonzódás, a képmutató imádkozás és adakozás, illetve egyetlen olyan tevékenység sem, amely az anyagi világot, vagy a testet szolgálja, kivéve azok, amely létbizonytalanságot szüntetnek meg (pl.: az éhenhalástól mentenek meg).

Melyik egyház, vagy keresztény gyülekezet, melyik társadalmi csoport lenne képes ma a keresztény értékeket felvállalni? Ha pusztán a statisztikai adatokra támaszkodnánk, hány ember „született” valamilyen vallásba és ma lenne a végítélet, akkor az emberiség közel 90%-a megmenekülne. Azonban a hite alapján igen kevésnek adatna meg ez a dicsőség. Sok ember mondta nektek, hogy ő az igazságot beszéli, s mivel hamisan szólt, már nem bíztok az ilyen szövegekben. Én ezért nem azt mondom, hogy az igazságot beszélem, hanem azt, hogy fontold meg, hogy igaz-e, amit szólok. Mert ha igaz és eldobod magadtól, akkor te magad törsz bírói pálcát saját magad felett azzal, hogy nem fogadtad el az igazságot. Ha hazudok és elfogadod igaznak, természetesen, akkor is bűnhődsz érte. Ezért nagy a felelősséged.

Ne engedd, hogy megtévesszenek a keresztény értékekre hivatkozó, de a kereszténység bizonyságtételét nem hordozó emberek. Nemesnek látszó célokat és igaznak tűnő állításokat hoznak eléd, hogy megtévesszenek. Nem tudatosan teszik, így nem tudnak arról, mit cselekszenek, azért teszik ezt, mert ez van megírva a szentkönyvekben. Azt gondolják, hogy szabad akaratuk van, pedig Isten rendelte el életüket sok ezer éve. Lépj ki a káprázatból és állj a Krisztus oldalára, fogadd el, hogy ő az Úr, s nem te, ahogy ma hiszed. Ekkor megmenekülhetsz a Sátán rabszolgaságából.

 

Utolsó frissítés: 2011 május 28. (szombat) 20:03