A gyógyító ima Nyomtat
Írta: Administrator   
2011 június 25. (szombat) 06:45

Amikor az ember megbetegszik, gyakran Istenhez fordul segítségül. Van, akinek meghallgattatik és van, és pusztán az ima által képes meggyógyulni, van, akinek meghallgattatik az imája, de emberi (pl. orvosi) közreműködéssel gyógyul meg. Sok ember imádkozik gyógyulásért Istenhez, aki viszont betegségét egy életen át hordozza, vagy esetleg belehal abba. Mi az oka ennek?

A megértéshez szükséges információ a lélekben van. Isteni törvény az, hogy minden embernek hite szerint adatik. Ennek tükrében a fenti állításokat megvizsgálva azt lehet mondani, hogy volt, aki feltétel nélkül bízott Istenben, az a hite által volt képes meggyógyulni. Volt, aki bízott Istenben, de ragaszkodott a test korlátaihoz, ezért emberi beavatkozással lett képes meggyógyulni. Aki nem gyógyult meg, vagy nem bízott valójában Istenben, vagy ha bízott is, annyira ragaszkodott a tudatában lévő testi kötöttségekhez (amelyekben nem volt megoldás a gyógyulásra), hogy nem volt esély a gyógyulásra. Mi lehet az, amit ebből érdemes megérteni?

Jó, ha az ember, mielőtt Istenhez fohászkodik, akkor elhiszi azt, hogy Istenben minden lehetséges. Az is, amire az ember nem képes test szerint. Ez felszabadítja az ember tudatát és bízni tud a csodában is, hiszen nem kötik test szerinti korlátok. Isten mindenhatóságának tudatosításához jó, ha felemlegetjük a történelemben megtörtént csodákat, mint a világ teremtése, Énok elragadtatása, az Egyiptomból való kijövet csodái, Ábrahám feleségének csodája, Illés csodái, Krisztus csodái, az apostolok csodái. Ha ezeket elhiszed, akkor azt is elhiszed, hogy a betegséged gyógyítása semmiség Istennek ezekhez a csodákhoz képest.

Segít, ha az ember, mielőtt el kezdene imádkozni, tudatosítja önmagában, hogy Isten feltétel nélkül kegyelmes, és minden imát meghallgat, és minden kérést teljesít is, amelyet az ember odaadással, Istenben feltétel nélkül bízva kér. A „megpróbálom, hátha segít”, vagy „úgy sem segít, mert bűnöztem”, és az ezekhez hasonló lelkületek nem vezetnek eredményre. Legfeljebb, ha Isten maga akar példát statuálni önmagáról, az ő kegyelméről. Ha tehát az imáddal ellentétes képzet van benned, akkor az ima kimenetele kérdéses. Higgy feltétel nélkül. Nem számít, mit bűnöztél, nem számít, hogy melyik ember mit mondott neked Istenről, Isten csak a benne való bizalmadat vizsgálja. Ha nem hiszel nekem, higgy Krisztusnak, aki így tanított: „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! " /Mt. 7. 7-11/.

Őrizd meg a gyógyulásba vetett feltétel nélküli hitet és bizalmat. Az Istenben vetett feltétel nélküli bizalom jele, hogy az ember nem fél. A félelem mindig hitetlenségről árulkodik. Azt mondja rólad, hogy nem azt fogadod el igazságnak, hogy Isten kegyelmes, és meghallgat, hanem azt, hogy a betegséged kimenetele az általad kivetített, de elutasított eredményt hozza. Ha tehát a betegséged netán halálos betegség, akkor a félelemben az is benne van, hogy a halál megtörténhet. Az Istenben való feltétel nélküli bizalomban ez az opció és vele együtt a félelem is eltűnik a tudatból. Értsd meg, a gonosz útitársak, mint a félelem, a bűntudat eddig soha nem segítettek egyetlen problémád megoldásában, így többé ne hallgass rájuk. Miután elmondtad az imádat Istenhez, ne kételkedj, ne aggódj és ne félj. Bízz feltétel nélkül abban, hogy a kérés teljesítése folyamatban van. Ez azt jelenti, hogy ne figyeld, hogy tüneteid hogy alakulnak, ha átmenetileg fokozódnak is, egyszerűen tudd, hogy Isten megsegít. Ha így teszel, így is lesz. A hitedet nem azzal tudod növelni, hogy újra és újra könyörögsz, hanem azzal, hogy egyetlen imában is feltétel nélkül megbízol. Értsd meg, ami a lélekben, az a testben is. Ha az ima után a lelked egészséges lesz, Isten meggyógyítja a testedet is.

A gyógyulásodat tudod siettetni, ha van néhány hívő ismerősöd, vagy egy közösséged, ahol megvallod bűneidet és megkéred őket, hogy imádkozzanak érted Istenhez, hogy bűneid bocsánatot nyerjenek és meggyógyulj. A közös ima ereje jóval meghaladja egy emberét, ha a közösség tagjai valóban hisznek Istenben.

Összegezve tehát a gyógyulásért való imához fontos dolgokat:

  • Higgy abban, hogy Isten mindenható, benne minden lehetséges. Ne higgy a test szerinti korlátoltságban, ha Istenhez fordulsz.
  • Higgy abban, hogy isten feltétel nélkül kegyelmes. Ne legyen benned olyan ördögi kötöttség, amely a kegyelmet kétségbe vonja.
  • Az imád után őrizd a gyógyulásba vetett bizalmadat. Arról ismered meg, hogy megnyugszol.

Amikor az ember beteg lesz, betegségében nehéz hitet találnia, ha azt korábban nem tette meg. Ezért a fentebb említett aspektusokért még egészségesen, a minden napi élet részeként érdemes „küzdeni”. Különbség van abban, ha az embernek a betegségében egy teljes helyes hitrendszert kell felépítenie, vagy egy meglévő hitrendszert csak meg kell igazítania. Aki csak betegségében fordul Istenhez, vajon tud-e hinni, ha korábban nem hitt. Istenben természetesen minden lehetséges, de kérdés, hogy a beteg ember be tudja-e ezt fogadni.

Utolsó frissítés: 2011 június 25. (szombat) 06:55